Asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä IT-palvelua Inderesin kasvun tukena - NerdyNet

Asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä IT-palvelua Inderesin kasvun tukena

Inderes

Inderes on pohjoismainen yhtiöanalyysia ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja tarjoava finanssialan yhtiö. Organisaatio tarjoaa yli 400 pörssiyhtiön asiakaskunnalleen ratkaisuja, joiden avulla voidaan tehdä tehokasta, oikeat kohderyhmät tavoittavaa ja sijoittajia mahdollisimman hyvin palvelevaa viestintää eri muodoissa.

Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu tällä hetkellä yli 70 000 aktiivista sijoittajaa, ja yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tiedonsaanti finanssimarkkinoilla arvoista joustamatta. Yhtiö on kasvanut huomattavasti etenkin kuluvan vuosikymmenen puolella, mistä yhtenä merkkinä on pörssiin listautuminen syksyllä 2021.

Kasvutarinaa on saman vuoden keväästä alkaen ollut tukemassa IT-palvelukumppani NerdyNet.

Tietoteknistä apukättä kasvavalle organisaatiolle

Joona Paavola ja Antti Kurkinen Inderesiltä kertovat, että yhtiöllä heräsi tarve tiettyjen IT-palveluiden ulkoistamiselle vauhdikkaan kasvun myötä.

”Valmistauduimme Inderesin pörssilistautumiseen vuonna 2021, ja lähdimme tuolloin hakemaan kumppaneita omien prosessiemme kehitystä varten. Talossa oli pitkään vallinnut sisäinen tee se itse -kulttuuri, mutta kasvumme myötä totesimme, ettei henkilöstöllämme enää riitä aika ja osaaminen koko IT-ympäristön hallintaan.

Tarvitsimme alun perin verkkoinfrastruktuurimme ylläpitoon ja valvontaan kumppanin, joka pystyy tarjoamaan tukipalvelun myös Microsoft 365 -ympäristöihimme. Emme kuitenkaan olleet etsimässä perinteistä lähitukea vaan ennemminkin konsultaatiota, aktiivista valvontaa ja nopeaa apua tarpeen vaatiessa.

Kilpailutimme muutamia alan toimijoita, ja NerdyNet tuli mukaan vertailuun erään kollegani positiivisen kokemuksen kautta. Tykästyimme myyntivaiheessa heidän meininkiinsä – NerdyNet ei painottanut myynnissään niinkään teknisen tason faktoja tai sertifikaatteja, vaan he esittelivät sen sijaan yleisesti palveluaan ja porukkaansa sen taustalla. Myös hinta oli kilpailukykyinen, mutta se ei ollut ainoa määrittävä tekijä, vaan he valikoituivat lopulta kumppaneiksemme tekemisen meininkinsä ja me-henkensä ansiosta”, Paavola kertoo.

Kokonaisuus verkkojen, IT-ympäristöjen sekä tietoturvan hallintaa

Kurkisen mukaan yhteistyön luonne on laajentunut hiljalleen alusta lähtien.

”Inderes hyödyntää sisällöissään paljon videoita, ja Inderesin tytäryhtiöllä Flikillä on useita livestudioita. Verkkoyhteydet ovat meille siis elintärkeitä, sillä yhteyden katkeaminen yksinkertaisesti estää meitä tarjoamasta palvelua asiakkaillemme.

Verkkoinframme on nyt NerdyNetin aktiivisessa valvonnassa. Mikäli joku laitteistamme sammuu tai vioittuu, he saavat ilmoituksen tapahtumasta ja reagointi tilanteeseen onnistuu nopeasti. Kun verkon valvonta ja ylläpito rullaavat hyvin taustalla, voimme itse keskittyä omaan työhömme kokonaisvaltaisemmin”, Kurkinen sanoo.

”Kasvottoman jättiorganisaation sijaan olemme saaneet asiakaslähtöisen ja proaktiivisen kumppanin, joka ymmärtää tarpeemme ja on aina valmis auttamaan.” – Joona Paavola, Inderes

Verkon lisäksi NerdyNet vastaa Inderesin Microsoft 365 -ympäristön ylläpidosta, hallinnasta ja tuesta.

”Inderesillä on tällä hetkellä reilusti yli sata työntekijää, ja kyseisessä kokoluokassa ja meidän käyttötarpeillamme M365-ympäristönkään selkeä hallinta ei ole läpihuutojuttu. NerdyNet on konfiguroinut ympäristön vastaamaan tarpeitamme, ja he tukevat meitä siihen liittyvissä kysymyksissä.

Kolmantena tärkeänä tehtävänä on ollut tietoturvamme tason kohentaminen. He antavat oma-aloitteisesti kehitysehdotuksia ympäristöjemme tietoturvan sekä siihen liittyvien toimintojen parantamiseen. Ollaan aika lähellä, että he hoitavat IT-ympäristöämme kuin omaansa”, Paavola ja Kurkinen toteavat tyytyväisinä.

Olennaista on mutkaton ja matalan kynnyksen kommunikaatio

Yrityksillä on kuukausittain statuspalaveri, jossa vaihdetaan näkemyksiä Inderesin IT:n tilanteesta ja suositeltavista toimenpiteistä. NerdyNetin väki myös avaa mielellään, miksi tiettyjä toimenpiteitä tehdään. Kuukausittaisen läpikäynnin lisäksi yhteydenpito sujuu miesten mukaan viikoittain vaivattomasti puhelimen tai pikaviestintäsovelluksen välityksellä.

”Olemme saaneet NerdyNetistä kumppaniksemme ketterän ja matalan hierarkian tukiorganisaation. Itselläni on kokemusta suurtenkin teleoperaattoreiden tukipalveluista, ja tässä yhteistyössä ei ole niiden kaltaisia tukitikapuita eri tasoineen ja tiketteineen. Saamme tarvittaessa yhteyden kunnon asiantuntijaan ja tyypillisesti jopa nopeammin kuin meille luvatussa vasteajassa. Tukipalvelun myötä myös googlettaminen on jäänyt vähiin.

Asiakkaana on myös hienoa, että meillä on tavoitettavissamme ihan ihmisten nimiä ja kasvoja, eikä se ole tällaisissa IT-tukipalveluissa todellakaan itsestäänselvyys. Voimme näin välttää anonyymit support-puhelinnumerot tai ylimääräiset välikädet, joiden näppeihin akuutit ongelmat tahtovat usein jäädä venymään. NerdyNetillä kaikki ovat rautaisia osaajia, ja voimme luottaa saavamme asiantuntevaa palvelua”, Paavola toteaa.

Joustoa ja oma-aloitteisuutta tarpeen mukaan

Paavola ja Kurkinen kokevat oppineensa yhteistyöstä myös itse.

”Meilläkin on toki taustaa näissä työtehtävissä, ja pohdimme ratkaisuja NerdyNetin kanssa paljon yhdessä. On kehittävää, kun meillä on kumppanina taho, joka pitää hereillä ja tarjoaa ideoita. Se ruokkii yhteistyötä mielestämme huomattavasti. Ei siis ainoastaan perinteistä IT-tukea vaan myös yhdessä tekemistä, jonka myötä olemme oppineet paljon uutta.

Asiakkaan näkökulmasta arvostamme NerdyNetin itseohjautuvuutta ja aitoa halua ongelmiemme ratkaisuun. Hyvänä esimerkkinä on tilanne, jossa meillä oli yrityskauppojen myötä tarve yhdistää useamman yrityksen M365-ympäristöt toisiinsa viime vuoden lopulla. Vaikka normaalisti kyseessä olisi liian tiukka rako joulun välipäivinä, he sanoivat, että laitetaan onnistumaan. Siinä oli asennetta – he tarttuivat rohkeasti härkää sarvista aikatauluhaasteista huolimatta.

Saimme todella lyhyellä varoitusajalla heidän avullaan migraation, jossa ostamiemme yhtiöiden IT-järjestelmät liitettiin konsernimme järjestelmään. Projekti saatiin maaliin reilussa viikossa, ja nyt kaikilla on sama sähköposti- ja kalenterijärjestelmä onnellisesti käytössä.

Tiedostimme jo yhteistyön alussa, että NerdyNet ei ole yrityksenä suurimmasta päästä, mutta se ei ole ollut kohdallamme ongelma – päinvastoin. Kasvottoman jättiorganisaation sijaan olemme saaneet asiakaslähtöisen ja proaktiivisen kumppanin, joka ymmärtää tarpeemme ja on aina valmis auttamaan.

NerdyNetin palvelu on kokemuksemme perusteella hyvin toimivaa ainakin Inderesin kokoisille ketterille kasvuyrityksille. Olemme laajentaneet toimintaamme Ruotsiin, ja NerdyNet on jo ehtinyt avustaa meitä myös siellä. Voimme suositella heitä omasta puolestamme ehdottomasti.”

NerdyNetin IT-palvelu Inderesille sisältää siis

  • Laajan verkkoinfrastruktuurin ylläpidon ja hallinnan
  • Microsoft 365 -ympäristöjen konfiguroinnin, tuen sekä migraatiot
  • Tietoturvan ajantasaisen päivittämisen ja kehittämisen
Haluaisitko kuulla tästä lisää?