IT-ammattilaisia kutsutaan usein nörteiksi, mutta kuten osaamisalueita niin myös persoonallisuuksia on joka lähtöön. Ainakaan NerdyNetillä me Nörtit emme ole veistettyjä samasta puusta ja porukkaan mahtuu monenlaisia ihmisiä. Yhteistä meille on varmaankin kiinnostus ja halu auttaa asiakasta ja luoda parempia ratkaisuja. Tällaiselle IT-alan ulkopuolelta tulleelle nörttiys on ehdottomasti positiivista, lämmin läikähdys rinnassa. Ihailen sitä monipuolista syvällistä osaamista, jota meidän jengillämme on.

Diversiteetin vaaliminen on hyvää johtamista

Hyvään johtamiseen kuuluu mielestäni vahva tahtotila kehittää ja antaa ihmisille tilaa kehittyä. Mitä enemmän on erilaisia näkökulmia, sitä parempi lopputulos usein saadaan. Puhutaan kuplista: Jos töissä (tai harrastuksessa) samanlaiset ihmiset puuhaavat keskenään, eri näkökulmien ymmärtäminen voi olla haaste.

Jos kaikilla on samankaltainen tausta, on todennäköistä että ongelmiin nähdään paljon vähemmän ratkaisuvaihtoehtoja, vähemmän ulottuvuuksia. Oman näkökulman selittäminen toiselle, jolla on erilainen käsitys asioista, kirkastaa asiaa usein myös itselle. Kun suhtautuu asioihin avoimen uteliaasti, voi saada silmiä avaavia oivalluksia. Ja jotta voidaan synnyttää innovaatioita, tarvitaan kykyä nähdä ja tehdä jotain täysin poikkeavaa tai uutta.

Myös asiakkaat ovat hyvin erilaisia, joten tarvitaan enenevässä määrin ihmisnäkökulman huomioimista. Tätä voidaan vahvistaa tuomalla yhteen eri sukupuolten, ikäpolvien ja kulttuuritaustoista tulevien ajatusmaailmaa. Kansainvälistyminen on vaikuttanut siihen, että nuoremmissa sukupolvissa kulttuurien moninaisuus ja suvaitsevaisuus on jo huomattavasti monipuolisempaa. Kokemukseni mukaan myös tunneälykkyys on laajentunut aiemmasta ”naisten ominaisuudesta” myös miehissä näkyväksi – tämä siis lähes 30 vuotta pääosin miesten kanssa töitä tehneen näkökulmasta – aplodit sille!

Oppiminen on ikuista

NerdyNetissä toisten ja oman osaamisen kunnioittaminen ovat olennainen osa arvojamme – uteliaisuus, kunnioitus ja rakkaus. Toisten haastaminen ja väittelykin ovat toki ok, mutta on tärkeää suhtautua avoimesti toisen mielipiteeseen. Tämä edellyttää halua ja kykyä kuunnella toista. Meillä jokainen on oman osaamisalueensa vankka ammattilainen, mutta samalla vähemmän kokenut ja osaava jossain toisessa asiassa.

Meillä kehittymiseen ja opiskeluun kannustetaan. Tärkeintä on oma asenne ja että on kiinnostunut kehittymään siinä missä haluaa tulla paremmaksi. Yrityksen henki ja fiilis tiimissä näkyvät muun muassa erittäin korkeana työtyytyväisyytenä. Työhyvinvoinnin vaaliminen ja edistäminen ovat meillä prioriteeteissa korkealla.

Miten minusta tuli yksi Nörteistä?

Ennen NerdyNetille tuloa toimin myynnin, markkinoinnin ja liikkeenjohdon erilaisissa tehtävissä pääasiassa kansainvälisissä yrityksissä, myös ulkomailla. Ehdin olla viisi vuotta yrittäjänäkin. Monipuolinen kokemus eri toimialoista niin B2B:ssä kuin kuluttajabisneksessäkin ovat tuoneet perspektiiviä. Erityisen lähellä sydäntäni ovat hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä organisaatioiden kulttuurin rakentaminen. Tämä vei minut kouluttautumaan sertifioiduksi coachiksi ja valmennankin sivutoimisesti sekä tiimejä että yksilöitä.

Kun tulin NerdyNetiin olin kuin Helpdeskin vakioasiakas (naurua), korkeintaan IT:n keskivertokäyttäjä. Mutta Nörttien keskellä olen kokenut, ettei minun tarvitse olla IT-guru vaan olen tuonut yritykseen arvokasta asiakkaan näkökulmaa sekä viesteihimme yksinkertaisempaa ja selkokielisempää sisältöä. Kärsivällisesti ovat Nörtit minulle maallikolle selittäneet ja suomentaneet asioita. Tämä on hyödyllistä myös yritykselle, se kehittää meitä kaikkia ja selventää viestintää asiakkaiden suuntaan. Kehittyminen tapahtuu vain menemällä mukavuusalueen ulkopuolelle.

Kasvujohtajana vastaan NerdyNetin strategiaprosessista ja yhdessä kollegoideni kanssa kasvustrategian toteuttamisesta. Kasvun tekemisessä oma vastuualueeni on markkinointiviestintä, jolla tuetaan myynnin kasvua sekä rakennetaan yritys- ja työnantajamielikuvaa. Haluan tuoda parhaat opit aiemmista töistäni sekä vaalia asioiden katsomista ”ulkopuolisin silmin”. Toisin kun yleensä luullaan, eri toimialoissa on keskenään paljon samaa. Kokemus auttaa hahmottamaan ison kuvan nopeasti ja tunnistamaan relevantit asiat sekä toimialan erityispiirteet. Jälkimmäiset ovat melko usein luutuneita käsityksiä, joita sietääkin ravistella. Niissä piilee usein kilpailuedun löytämisen mahdollisuus. Siksikin hyppääminen toimialalta toiselle on ollut kiinnostavaa.

Rohkeasti kohti uutta

Olen aina halunnut kehittyä ammatillisesti. Se ja heti ovella aistittavissa oleva hyvä fiilis olivat osa syistä miksi tulin töihin NerdyNetille. Olenkin viihtynyt sekä täällä että IT-alalla todella hyvin. Haluan olla mukana yrityksessä, joka toimii arvojensa mukaisesti, jossa kunnioitetaan kaikkia ihmisiä ja jossa on vahva edelläkävijäasenne, halu kehittyä. Me kaikki tuomme oman tärkeän panoksemme siihen, että asiakkaamme ja siten myös me yrityksenä menestymme.

IT on digitalisaation myötä noussut näkyvämmin yritysten kovaan ytimeen ja sen merkitys yrityksen menestykselle tulee vain vahvistumaan. Monessa yrityksessä ja toimialalla IT onkin olennainen  menestystekijä ja usein edelläkävijä.

Tavoitteemme on kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Se on sekä innostavaa että jännittävää tasapainoilua monessakin mielessä. Tulevaisuuden rakentamiseen tarvitsemme jatkossa lisää hyviä Nörttejä, sukupuolesta, iästä ja taustasta riippumatta. Meille nörttiys on asenne, ei pelkästään bittien kanssa puljaamista.

Jaa


Pia Jäminki-Hovi

Kasvujohtaja ja sertifioitu coach Pia Jäminki-Hovi vastaa NerdyNetin strategiaprosessista, markkinoinnista ja muista kasvua kiihdyttävistä aktiviteeteistä. Arvojohtaminen, asiakaslähtöisyys, laadukas tekeminen ja työn ilo ovat Pian intohimoja. Vapaa-ajalla maistuvat golf, jumppa ja hiihto sekä hyvä ruoka ja matkustaminen. Pialla on vahva kaupallinen tausta kansainvälisissä B2B- ja B2C-yrityksissä sekä yrittäjänä, IT-alan tuntijaksi ja Nörtiksi hän vasta opettelee.