Toimiva pilvi ei ole koskaan valmis | Siili Solutions - NerdyNet

Toimiva pilvi ei ole koskaan valmis

Siili Solutions Oyj

Siili toimii monipuolisesti strategian, teknologian, tekoälyn, ohjelmistoautomaation, informaationhallinnan, designin ja osaajavuokrauksen alueilla. Siilin CIO Seppo Takasella on visio siitä, miten pilvipalveluja halutaan käyttää.

– Ratkaisuja voidaan tehdä todella monella tavalla riippuen asiakkaasta ja heidän tarpeestaan. Me käytämme hybridipilveä ja monitoimittajaympäristöjä ja tuomme oman osaamisemme asiakkaidemme IT-strategiaan. Se, miten ratkaisut toteutetaan pilveen, on omaa ydinosaamistamme. Mutta kaipasimme teknistä kumppania, jonka kanssa voisimme selvittää mikä ratkaisu on kulloiseenkin projektiin kustannustehokkain sekä paras teknisesti ja skaalautuvuuden kannalta, Seppo kertoo.

– Jotta voimme auttaa asiakasta valitsemaan tarpeeseensa oikean ympäristön, tarvitaan vaihtoehtoja ja perusteluja. Mitkä ovat minkäkin vaihtoehdot vaikutukset – millaisia painotuksia tehdään, ei ole yksinkertainen kysymys, jatkaa Seppo.

Kun palvelua sovitetaan asiakasympäristöön, haetaan joustavaa toimintamallia ja asiakkaan kannalta parasta mahdollista ratkaisua. Tässä Siili hyödyntää NerdyNetin laajaa kokemusta ja osaamista.

Pilvipalveluissa budjetointi ja kustannusten seurata on erilainen haaste kuin perinteisissä ympäristöissä. Kustannuksia on optimoitava jatkuvasti. Pilvipalveluiden käyttö ja resurssit, kapasiteetti sekä kustannukset on sovitettava toisiinsa. Pilviympäristöt ovat keskenään hyvin erilaisia, samoin niiden optimointi. Kustannushyöty ei tule itsestään – NerdyNet seuraa kulutusta ja pilvibudjetin toteutumista. Lisäksi Siilille rakennetut hälytysmekaniikat mahdollistavat poikkeuksien havaitsemisen ja niihin reagoimisen nopeasti.

Siili kesytti varjo-IT:n kehitystöihin

Tietoturva ohjaa kaikkea Siilin tekemistä. Tietoturva-ajattelu on mukana jo suunnitteluvaiheessa, ja kun edetään toteutukseen, tietoturvan optimointi on keskeisessä roolissa. Turvallisuutta tuotetaan sekä teknisesti että henkilöstön jatkuvalla tietoturvakoulutuksella.

– Tietoturva on jatkuvaa tasapainoilua. Seuranta ja ennakointi ovat tärkeitä, mutta samalla on varmistettava, että ihmiset pystyvät tekemään töitä tehokkaasti. Tarvitaan tasapaino suojaamisen ja käytettävyyden välillä, Seppo sanoo.

Siilin organisaatio on matala ja se hyödyntää Lean- ja Agile-metodeja. Devaajat voivat tehdä töitä suhteellisen vapaasti eri ympäristöissä ja välineillä. Siililäisten osaamispohja onkin laaja, eri asiakasprojekteissa käytetään eri työkaluja. Siilin kulttuuriin kuuluu mahdollisuus testata ratkaisuja, jotka eivät ole yleisesti käytössä, minkä jälkeen poimitaan hedelmät ja tuotteistetaan ne.

NerdyNet tukee IT-toimittajana varjo-IT:tä, toisin kuin perinteinen IT-tuki, jonka tehtävä on vähentää sitä. Siili on toimintaympäristönä vaativa, joten tarvitaan hyvää vuoropuhelua kehittäjien, Siilin muun organisaation ja NerdyNetin kanssa.

Siilin toimintakulttuurissa on keskeistä se, että tärkeää ei ole vain lopputulos, vaan myös miten siihen päädytään. Siksi toimintaympäristö on tietoturvan kannalta haasteellinen. Tietoturvan on oltava kunnossa ympäristöstä ja teknologiasta riippumatta.

Yhteistyössä NerdyNetin kanssa haetaan malleja, jotka tukevat Siilin sisäistä tekemistä. Kehitystarpeet lähtevät asiakastarpeesta ja kysynnästä; Siilillä tunnistetaan itse uusi teknologia tai ympäristö, jolle on kysyntää, tai yksittäisellä kehittäjällä on tarve tai halu kokeilla jotain uutta toimintaympäristöä. Toteutusmalli on erilainen riippuen siitä, tehdäänkö pilottia vai kehitetäänkö uutta sovellusta tuotantoympäristöön. NerdyNet on joustava kumppani, joka pystyy sopeutumaan nopeasti.

– Reunaehdot ovat aina samat, mutta painopiste muuttuu projektista riippuen. Jos jonkin ympäristön soveltamisessa tulee paljon ongelmia, on parempi valita jokin toinen vaihtoehto. On löydettävä järkevä kombinaatio teknologiasta, kustannuksista ja skaalautuvuudesta – tietoturva huomioiden. Hyvä ja toimiva ratkaisu on yleensä yksinkertainen ja suoraviivainen. NerdyNetin laaja osaaminen sekä kattavat verkostot tuovat lisäarvoa myös yhteisiin asiakasprojekteihimme, Seppo summaa.

 

Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien.

 

Haluaisitko kuulla tästä lisää?