IT-konsultointi ja
-kehittäminen

Hyvin rakennettu, moderni IT elää ja kehittyy yrityksen mukana, se on skaalautuva ja siinä on varauduttu elinkaarimuutoksiin. Se ei ole koskaan valmis.

IT-konsultointi- ja -kehityspalvelumme sisältävät aina nykytilanteen analyysin, tulevaisuuden tarpeiden määrittelyn sekä perustellun ehdotuksen sopivimmista ratkaisuvaihtoehdoista. Pyrimme aina siihen, että lopputulos olisi skaalautuva ja liiketoiminnan muutoksiin mukautettavissa oleva. Ratkaisujen mahdollisimman pitkä elinkaari takaa investointisi tuottavuuden.

 

Viritetty kokonaisinfrastruktuuri pitää moottorin käynnissä

Vahvuutemme on oikeiden ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen vaativissa monitoimittajaympäristöissä. Autamme sinua löytämään vastaukset ja ratkaisut mm. seuraaviin tärkeisiin kysymyksiin:

  • Täyttääkö IT-infrastruktuurinne nykyiset ja erityisesti tulevat tarpeenne?
  • Onko pilvipalveluiden osalta tehty oikeita valintoja (pilvitoimittajat, pilvipalvelut, hyödyt)? Onko pilvipalvelut rakennettu oikein ja optimoitu?
  • Tarjoaako infrastruktuurinne kestävän, skaalautuvan, kustannustehokkaan ja turvallisen pohjan liiketoiminnallenne?
  • Onko ympäristön ja kustannusten hallinta kunnossa?
  • Tukeeko infrastruktuurinne työn tuottavuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä?

Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

IT:n rooli korostuu nykypäivän 24/7-maailmassa. Liiketoiminta voi rampautua pahasti – puhumattakaan maineriskeistä, jos liiketoiminnan kriittiset järjestelmät kaatuvat. Paras tapa varmistaa häiriötön toiminta ja minimoida käyttökatkokset, on tunnistaa ja tunnustaa riskit sekä varautua niihin ennakolta.

Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi kysymme ja etsimme kanssasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko toiminnallenne kriittiset järjestelmät tunnistettu ja liiketoimintaanne tukevat järjestelmävaatimukset määritelty?
  • Ovatko tietoturvaprosessit kunnossa? Miten minimoidaan vahingot ja normalisoidaan tilanne mahdollisimman nopeasti, jos jotakin menee vikaan?
  • Tarjoavatko jo tehdyt valinnat tietoturvallisen, kestävän ja skaalautuvan pohjan liiketoiminnalle?

 

Lue miten Pharmac turvaa liiketoimintansa jatkuvuuden yhdessä NerdyNetin kanssa:

Lääkejakelussa IT:n on pakko toimia

Case Pharmac Finland Oy

Lähes puolet lääkkeiden koneellista annosjakelua tarjoavista apteekeista käyttää Pharmacin Oma-annospalvelua. Apteekkien kautta annosjakelupalvelu on kuluttajien, kotihoidon ja hoitokotien käytettävissä.


Lue lisää