Servereiden, verkkojen ja järjestelmien hallinta tuo kaivattua helpotusta Digitalistin asiakasprojekteihin - NerdyNet

Servereiden, verkkojen ja järjestelmien hallinta tuo kaivattua helpotusta Digitalistin asiakasprojekteihin

Digitalist Finland Oy

Pohjoismainen Digitalist on teknologiaa, muotoilua, innovointia ja asiakaskeskeisyyttä palvelutarjonnassaan yhdistävä yritys, jonka missiona on mahdollistaa ratkaisuillaan asiakkailleen tulevaisuuden menestys. Digitalistin juuret juontavat vuoteen 1994, ja tänä päivänä yritys toimii yhteensä neljässä maassa Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa palvellen kasvavaa joukkoa kansainvälisiä asiakkaita.

Digitalistin toimintaa ohjaavat periaatteet, kuten aikaansaaminen, välittäminen, aloitteellisuus sekä yksinkertaisuus. Näiden tärkeiden ominaispiirteiden muodostamissa raameissa yritystä tukee myös NerdyNet, joka on ollut Digitalistin IT-toimintojen luottokumppani vuoden 2021 alusta lähtien.

DevOps-toimintoihin kattavaa osaamista

Digitalistin ja NerdyNetin IT-yhteistyö käynnistyi, kun Digitalistilla ilmeni tarpeita ulkoiselle DevOps-palveluosaamiselle, avaa Digitalistin Service Manager Mats Ginman.

”Digitalistin omasta DevOps-porukasta siirtyi henkilöitä muiden tehtävien pariin, minkä myötä tarvitsimme yhteistyökumppania, jonka vastuulle voisimme siirtää esimerkiksi servereiden ja verkkojen hallinnan. Meillä oli tarvetta DevOps-palveluille useissa erilaisissa asiakasprojekteissa.

NerdyNetin palvelutarjonta vakuutti meidät ulkoisen IT-kumppanin hakuprosessissa, ja päädyimme tekemään sopimuksen heidän kanssaan”, Ginman taustoittaa.

Proaktiiviset ehdotukset tutulta asiantuntijalta

Ginmanin mukaan yritysten yhteistyö kattaa esimerkiksi virtuaaliservereiden ylläpitoa, palomuurien hallintaa sekä verkkokonfiguraatioita Digitalistin IT-järjestelmissä. Digitalistin projektien parissa työskentelee yksi ja sama luottohenkilö NerdyNetin puolelta.

”Kokemukseni mukaan työt ovat sujuneet oikein kiitettävästi. NerdyNetin asiantuntija on ollut hyvin osaava ja toiminnassaan proaktiivinen. Hän osaa esimerkiksi selvittää serveritoimintoja laidasta laitaan ja päivittää käyttöjärjestelmiämme laajalla skaalalla.

Myös kommunikointi pelaa mainiosti. Käymme viikkopalavereissa läpi avoimet asiat, ja sovimme seuraavat toimenpiteet niiden suhteen. Käytämme akuuttien tilanteiden ratkaisuun tiketöintijärjestelmää, jonka kautta saamme kiireellisetkin asiat toimimaan nopealla varoitusajalla.”

Mikromanagerointia ei tarvita

Ginmanin mukaan NerdyNetin palvelu on tullut yhteyshenkilön myötä tutuksi – ja myös todettu hyväksi.

”On meidän puoleltamme hyvin vaivatonta, kun ulkoistetulla IT-kumppanilla on aina yksi sama henkilö, johon voimme olla yhteydessä. Koska vaihtuvuutta ei ole, olemme oppineet tuntemaan hänen tapansa ja eri puolensa.”

Digitalistilla voidaan siis luottaa, että tarpeelliset tehtävät hoituvat.

”NerdyNet tarjoaa meille laajaa osaamista, eli kaikki pyytämämme työtehtävät on yksinkertaisesti osattu tehdä. Meidän ei todellakaan tarvitse mikromanageroida, vaan riittää, kun sanomme suunnilleen, mitä pitää tehdä, ja asiat tapahtuvat.

Osaaminen vieläpä korostuu siinä, että emme saa ainoastaan sitä, mitä pyydämme – lisäksi NerdyNetin asiantuntija kykenee analysoimaan tilanteita ja tuomaan omia ehdotuksia, miten jotkut asiat kannattaa ratkaista ja toteuttaa. Saamme tarvittaessa myös opastusta, jos jokin juttu välillä monimutkaisissakin IT-kokonaisuuksissa on sattunut jäämään epäselväksi.

Voin ehdottomasti suositella NerdyNetiä IT-osaamista kaipaaville yrityksille. Kaikkiaan ulkoistetut DevOps-toiminnot ovat tuoneet meille luotettavaa ja kattavaa asiantuntijuutta ja siten helpottaneet työtä eri projekteissamme. Ilman näitä palveluja olisi huomattavasti hankalampaa tulla toimeen.”

Haluaisitko kuulla tästä lisää?