Uusia pilviä ja sovellusalustoja syntyy jatkuvasti. Vaihtoehtoja on paljon ja jokaisessa alustassa on omat etunsa. Pitäisikö kouluttautua ja panostaa yhteen alustaan? Entä jos valinta ei sovellukaan seuraavaan projektiin? Onko tuotantoympäristö erilainen kuin kehitysympäristö? Näihin ongelmiin saadaan ratkaisu käyttämällä sopivia työkaluja. Orkestrointityökalulla yhtenäistät alustan, jolloin sovelluskehittäjillä on yhtenäinen käyttöliittymä riippumatta valitusta alustasta.

Pilvialustan valintaan vaikuttavat useat tekijät ja nämä saattavat muuttua ajan myötä. Azuressa kuormitus on koronapandemian myötä lisääntynyt niin paljon, ettei pilvipalvelussa välttämättä ole vapaita resursseja, joihin uusia sovelluksia voisi julkaista. Pilven hinnoittelu voi myös muuttua ja kenties toisen palveluntarjoajan pilvi soveltuisi ominaisuuksiltaan paremmin kehitettävään sovellukseen. Orkestrointityökalun avulla voit siirtää sovelluksen pilvestä toiseen ilman että sovelluskehittäjien tarvitsee opetella uutta alustaa, yhden alustan tunteminen riittää. Samalla työkalulla voidaan provisioida niin kontteja kuin virtuaalipalvelimiakin.

Ennen pilvipalveluja sovelluksia on pyöritetty yrityksen omilla alustoilla. Näissä ympäristöissä uuden sovelluksen julkaisu kestää helposti kauan. Sovelluskehittäjällä alkaa projekti ja hän tarvitsee resursseja, joita pyydetään IT:ltä, joka asentaa uudet resurssit käyttöön. Tähän prosessiin voi mennä viikkoja, mikäli ympäristö on monimutkainen ja IT-ylläpito kuormittunut.

Pilvi puolestaan tuo resurssit käyttöön nopeasti, jopa minuuteissa. Pilvimallissa on myös omat vaaransa. Projektien päättyessä resurssit voivat jäädä käyttöön ja kerryttämään turhaa laskua. Pilviin on mahdollisesti luotu useita tunnuksia, ja on vaikea saada kokonaiskuvaa mitä kapasiteettia yrityksellä on käytössä ja mitkä resurssit kuuluvat millekin projektille.

Orkestrointityökalu tuo ratkaisun, jossa tiimeille voidaan luoda projektikohtaisia budjetteja ja seurata kulutusta raporteista. Sovelluskehittäjä voi myös itse pyytää resurssia, joka luodaan automatisoidusti joko suoraan tai hyväksytyksen jälkeen. Tämä säästää aikaa sekä IT:ltä että sovelluskehittäjiltä ja helpottaa kulujen seuraamista.

Sovelluskehityksessä on tärkeää, että tuotantoympäristö, kehitysympäristö ja testiympäristö ovat mahdollisimman yhdenmukaiset, jotta vältyttäisiin yllätyksiltä, bugeilta ja mitoitushaasteilta. Ohjelmistokehittäjiltä säästyy aikaa, kun julkaisuprosessi on sama riippumatta ympäristöstä. Myös päivitykset menevät mutkattomammin, kun ne voidaan testata hyvin ennakkoon.

Orkestrointityökalun avulla voit käyttää paikallisia (on-premise) resursseja kuin pilveä ja käyttää samoja prosesseja julkaisuun, päivitykseen ja monitorointiin. Ohjelmointirajapintaa hyödyntämällä orkestrointi voidaan integroida muihin käytettäviin työkaluihin ja prosesseihin.

Nämä haasteet tulisi ottaa huomioon jo ennen kuin yritys lähtee liiaksi yhden pilven varaan. Kouluttaminen uuden ympäristön käyttöön voi tulla kalliiksi. Koulutus vie myös aikaa ja tarve toisen pilven käyttöönottoon voi tulla yllättäen. Samoin sovelluskehittäjien aikaa säästyy, kun he voivat keskittyä sovellukseen eivätkä mahdollisesti vaihtuvaan alustaan.

Jaa