Palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamisella pilvipalveluun haetaan kustannussäästöjen lisäksi myös strategisia hyötyjä. IaaS eli Infrastructure as a Service kasvaa nopeasti. Frost & Sullivanin raportissa Global Cloud Infrastructure as a Service Market Outlook, Forecast to 2023 (13.5.2019) arvioidaan, että neljässä vuodessa globaalit IaaS-markkinat yli kolminkertaistuvat ja kasvavat 150,7 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä.

Globaaleja markkinoita hallitsevat tällä hetkellä AWS ja Microsoft, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus IaaS-markkinoista on Frost & Sullivanin raportin mukaan kasvanut jo 74 prosenttiin. Amazonin AWS:n ja Microsoft Azuren lisäksi Googlen ja IBM:n pilvipalvelut ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Innolink Oy:n marraskuussa 2019 julkistaman tutkimuksen mukaan Suomessa yleisimmin käytettyjä ovat Azure (27%) ja Google (17%), muilla toimijoilla on hyvin pieni osuus.

Kannattaako palvelin siirtää pilveen?

IT-järjestelmät eivät ole koskaan valmiita, vaan niitä on kehitettävä liiketoiminnan kehittyessä sekä tietoturvan ylläpitämiseksi. Hyvin hoidettu IT on kuin rasvattu koneisto, joka pitää yrityksen pyörät pyörimässä. IT:n innovatiivinen hyödyntäminen mahdollistaa kokonaan uusille liiketoiminta-alueille laajentumisen.

Kun palvelin hankitaan palveluna, sen skaalaaminen liiketoiminnan kasvaessa tai tarpeiden pienentyessä on huomattavasti helpompaa kuin omien palvelimien ylläpito. Palveluna hankitun palvelimen osalta asiakkaan ei tarvitse huolehtia päivittämisestä tai jatkuvuuden hallinnasta. Asiakas vain käyttää palvelimien palveluita. Mutta ennen kuin päätöstä palvelimien ulkoistamisesta voi tehdä, on selvitettävä sekä tarve että nykyiset kustannukset.

Esimerkkilaskelma voi antaa suuntaa: Oma palvelin ja sen ylläpito kolmelle vuodelle maksaa noin 2.500 euroa. Onko mahdollista saada tarvetta vastaava palvelu kustannustehokkaammin pilvipalvelusta? IaaS:n hintaan vaikuttavat paitsi valittu palveluntarjoaja, myös se, kuinka hyvin hankintaprosessi on viety läpi, vastaako ostettu kapasiteetti tarvetta vai onko se mahdollisesti ylimitoitettu.

Ennen kuin NerdyNet aloittaa yhtäkään projektia, selvitämme asiakkaan tarpeet sekä esitämme eri ratkaisujen kustannusvertailulaskelmat. Mutta nykytilanteen kartoitus on tärkeää toisestakin syystä. Silloin voidaan samalla varmistaa, että myös tietoturva on ajan tasalla.

Joskus nykyinen järjestelmä on riittävä – ainakin toistaiseksi. Joskus saadaan lisähyötyä hybridi-ratkaisusta, joskus kokonaisulkoistus yhteen julkipilveen on oikea ratkaisu ja joskus on tarpeen hyödyntää useaa julkipilveä hyödyn maksimoimiseksi.

 

NerdyNetillä on pitkä kokemus IT-palveluiden budjetoinnista

Säästäminen on aina järkevää, väärässä paikassa säästäminen tuhoisaa. Kerro oma IT:n budjetointihaasteesi alla olevalla lomakkeella ja me autamme.
Tai soita Jarno Laihille numeroon +358 50 336 5949.


[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

Jaa