Edellisessä kirjoituksessani pohdin, olisiko koronan sävyttämänä aikana hyvä tehdä liikkeitä IT-palveluiden ulkoistamisen tai ostamisen osalta, ja nyt olen sitä mieltä, että nyt jos koskaan on hyvä aika.

Toisaalta aihehan on sellainen, että vastaväitteitä löytyy. Voisi melkein verrata siihen, että käyt kysäisemässä palkankorotusta, ja vastaus on aika todennäköisesti ”Nyt on vähän huono aika…”. Koitan kuitenkin perustella väitettäni.

Matti Lehtinen, NerdyNet Oy
“Nyt jos koskaan on hyvä aika miettiä pitääkö IT-palvelut itsellään, vai olisiko sittenkin järkevää ulkoistaa ne. Syitä ulkoistamiselle löytyy puolesta ja vastaan, mutta tänä aikana ja tänä vuonna (kiitos koronan) vaaka kallistuu voimakkaasti ulkoistuksen puoleen,” toteaa kokenut ulkoistusprojektien vetäjä ja NerdyNetin myynnistä vastaava Matti Lehtinen.

Miksi ajankohta on juuri nyt erityisen otollinen IT-palveluiden ulkoistamiselle?

1. Nyt on selvää, että maailmantalous lähtee pyörimään ennen näkemättömällä kasvulla

Maailmaan on pumpattu tukirahaa historiallisen voimakkaasti. En ole taloushistorian asiantuntija, mutta näyttää siltä, ettei edes maailmansotien jälkeen yritystoimintaa ole tuettu näin avokätisesti.

Omien kalkulaatioitteni mukaan maailmassa on jo varauduttu vähintään 6–8 tuhannen miljardin tukirahoituksiin. Näistä osa valuu tietysti sellaisiin käsiin joihin ei pitäisi, mutta tuosta summasta riittänee rahaa myös oikeisiin tarkoituksiin ja se tulee näkymään jo tänä vuonna.

2. IT-maailmassa on patoutuneita tarpeita ja korjausvelkaa

Viimeksi tällaista nähtiin reilu 10 vuotta sitten. Nyt jo on nähtävissä komponenttipulaa, toimitusongelmia jne., seuraava steppi onkin sitten osaava henkilöstö, jonka löytäminen alkaa monissa yrityksissä jo olemaan jonkinlainen kehityksen hidaste tai este. Jos ei muuten, niin patoutuneita tarpeita on myös asiantuntijoilla, ja monet alkavatkin hinnoittelemaan tehtäviään uudelleen. Samalla tapahtuu kasvua myös rekrymarkkinoilla.

Vaikka massiivinen digiloikka tapahtuikin viime vuonna vähän kuin itsestään, nyt, kun on opittu käyttämään uusia tuottavuusratkaisuja myös etänä, niin seuraava loikka tulee olemaan vielä tärkeämpi. Meidän kaikkien pitää miettiä haluammeko olla siinä mukana.

3. Viimeistään loppuvuodesta olemme siinä tilanteessa, että sekä laitekauppa että ostopalvelut ovat voimakkaasti ylikuumentuneessa tilassa

Raudan hinnat tulevat nousemaan, tai ovat siis jo nousussa. Varsinkin tuoreimmat ja parhaat viedään käsistä samalla kun maailmanlaajuinen komponenttipula vaivaa kaikkia laitetoimittajia. Tämä koskee myös muuta liiketoimintaa.

Osaava henkilöstö tulee olemaan kiven alla loppuvuodesta. Jo nyt on nähtävissä, että esimerkiksi projektipäälliköt ja ICT-/IT-arkkitehdit ovat erittäin vaikeasti saatavilla. Toki näitä löytyy, kun vaan vaihdetaan titteleitä tai tehdään muita kikkoja, mutta se ei liene kenenkään etu.

Olisiko nyt pohdittu aikataulukysymystä riittävästi? Vielä vähän yleistä pohdintaa mitä sen jälkeen pitää miettiä, kun on tullut siihen tulokseen että ”NYT on oikea aika”.

IT-palveluiden ulkoistuskumppani on tärkeää valita huolella

Ota joku avuksesi miettimään asiaa, joku joka on ollut näitä miettimässä tai tekemässä ennenkin. Ulkoistusten osalta löytyy muutamia pointteja, jotka toistuvat lähes järjestään kun keskustelen asiasta mukana olleiden henkilöiden kanssa. Jäljempänä näistä vähän lisää.

1. IT-kumppaniyrityksen koolla on merkitystä

Kumppanin kokoluokka on tärkeä aihe. Mitä suurempi kumppani, sitä todennäköisemmin tulee eteen tilanne jossa vastuu katoaa. Ikävästi sanottu, mutta osoittakaa tämä vääräksi, niin olen valmis muuttamaan mielipidettäni.

Suuremman skaalautuminen pienemmän toimintaan aiheuttaa aina osaamisen katoamista tai piiloutumista. Esimerkiksi tilanteessa, jossa suuren toimijan merkittävin asiakas tarvitsee resursseja kaikki muut joustavat, tilanteesta riippumatta.

Pienemmän skaalautuminen suuremman toimijan tarpeisiin tekee päinvastoin, varsinkin jos pienemmällä toimijalla on oikeanlainen verkosto takanaan.

2. Kumppanin osaaminen ja verkostot ratkaisevat onnistumisen

Tässä erittäin tärkeää on toimittajaohjauksen osaaminen. Itse olen toiminut vuosikymmeniä erilaisissa organisaatiossa joissa on useita toimijoita ja tällöin toimittajien oikea ohjaus säästää paitsi rahaa myös hermoja.

Kumppanin täytyy tietää omat rajansa, taiteenlaji tämäkin. Pitää tietää milloin otetaan muita mukaan, vaikka se vähän söisikin omaa roolia ja uskottavuutta, tässä kokemus astuu kuvaan. Kuten jossain mainoksessakin todetaan, niin kokemus tuo varmuutta eikä tarvitse olla huolissaan omasta maineestaan, jolloin voi keskittyä asiakkaan tilanteen ratkaisemiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Oikea yhteyshenkilö on tärkeä osa kumppanikokemusta

Tässä ollaan sitten niin ytimessä, että tällä kuitataan nämä kaksi aiempaa.

Kumppanin yhteyshenkilön pitää olla sellainen johon voi luottaa ja jolla on riittävä asema yrityksessä.

Aina tulee tilanteita, joissa tarvitaan henkilöä joka paikkaa prosessin puutteet. Ihan sama vaikka olisi kuinka hienot prosessikuvat ja muut toimintamallit, aina tulee näitä ja yleensä ne ovat niitä kriittisiä hetkiä. Henkilö voi olla AM, PM, SM, CEO, CXO tms., avain on siinä, että henkilö on luotettava ja hänellä on riittävä asema. (Huomaa henkilö, ei rooli.)

Aina se viimeinen toivo ei olekaan CEO, vaikka äkkiä näin kuvittelisikin, paras voi ihan hyvin olla vaikka se VIP-arkkitehti, jolla onkin ne suurimmat napit kaulassa ja joka osaa ja tietää ja johon kaikki muut luottavat, myös toimittajan puolelta, ja tällöin saadaan yleensä kaikki hankalatkin tilanteet menemään kaikkien edun mukaisesti.

4. Jatkuvuus on sopimuskysymys – reilut ehdot varmistavat proaktiivisen IT-kumppanuuden

Jatkuvuus on aihe, josta ei saa puhua.

Ai miksi ei? Suurimmaksi osaksi palvelutoimittajat koettavat välttää tätä aihetta, koska siihen kuuluu oleellisena osana myös EXIT-plan.

Yleensä EXIT-planit tehdään toimittajan puolella, ei asiakkaan. Tällöin keskitytään siihen, miten asiakas sidotaan toimittajaan niin että irtautuminen on mahdollisimman vaikeaa ja kallista. Toinen toimintamalli on se, jossa ollaan aidossa kumppanuudessa ja irtautuminen on molemmille osapuolille aidosti helppoa, jos tällainen tarve tulee. Tämä myös antaa vähän potkua panostukseen molemmin puolin ja varmistaa molempien osapuolien laadukkaan toiminnan.

Toisaalta pitää myös varmistaa, että jos kumppanin halutaan jatkavan, tällä on siihen myös aito mahdollisuus. Eli ihan ”perustettavan startupin” kanssa on haastavampi lähteä pitkäjänteisen tulevaisuuden rakentamiseen, vaikka se saattaakin joskus olla hyvä vaihtoehto.

Eli kun kesän kynnyksellä näitä mietitään, niin saa olla yhteydessä ja haastaa näkemyksiä.

Muutoin oikein Hauskaa Kesää!

Matti

 

Onko teillä IT-palveluiden ulkoistaminen selvityksen alla? Kysy lisää, autan mielelläni!

 

Jaa